Examine This Report on ثبت شرکت

مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می نماید. یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد

شرکت سهامی، به عنوان کاملترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده است و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست. ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

نام ونام خانوادگی نماینده …………………………….. نام پدر……………….

ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم و از طبقه اول و دوم ندارد و خود یا همسرشان نیز ار مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریات نمی دارند .

اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت می باشد، از مهم ترین ارکان شرکت سهامی ( عام و خاص ) بوده، دربرگیرنده وظایف و اختیارات اعضاء شرکت ، هیئت مدیره ، بازرسان و مجامع عمومی که نشانگر سیاست های کلی، مقررات و رویه های اجرایی شرکت است ، می باشد.

۶. پس از درج آگهی در روزنامه رسمی شما می توانید فعالیت خود را رسما ً آغاز نمایید.

 منظور از اشخاص در این جا، افرادی هستند که در شرکت یا موسسه سمتی دارند که این اشخاص دارای سمت به دو نوع شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند . اگر شخص حقیقی باشد در قسمت شخصیت حقیقی باید اطلاعات شخصی خواسته شده نوشته شود اما چنان چه نوع شخص حقوقی باشد گزینه هایی هایی مانند فارسی، تابعیت، شناسه ملی شرکت و.

 کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین که توسط دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شده است .

( با هم فامیل نباشند ) باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تجمع سرمایه های کوچک : می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک و در محیطی دوستانه به انجام فعالیت تجاری پرداخت.

از تاریخی که مدیران و بازرسان در شرکت سهامی خاص کتباَ قبول سمت می نمایند، شرکت سهامی تشکیل می گردد، بنابراین تشکیل شرکت سهامی قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد.

شرکت سهامی خاص ، در زمره شرکت‌های بازرگانی بوده و با ثبت به عنوان شرکت‌های تجاری شناخته می‌شوند، این شرکت‌ها برخلاف شرکت‌های سهامی عام، کلیه سرمایه مورد نیاز خود را از طریق موسسین تأمین click here می‌کنند و واگذاری و فروش سهام به مردم در اینگونه شرکت‌ها امکان پذیر نیست.

هزینه پاکت ، پوشه و دیگر متعلقات پرونده هزینه مربوط به پاکت اداره پست ، پوشه مربوطه و همچنین گیره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *